Perekeskus

Perekeskus on lastele ja peredele loodud  nõustamise keskus, kus toimub laste ja vanemate  nõustamine, järelõpe lastele ja muud tegevused.

Suunamise perekeskusesse annab Mustamäe Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond, telefon 6457500

Mustamäe Päevakeskuse Perekeskus: telef 6620006 ,sotsiaaltöötaja koordinaator Ene Kiimann ja Eva Tiitus Kajak

e-post: perekeskus@mustamaepaevakeskus.ee