Perekeskus

Perekeskus on lastele loodud keskus, kus toimub lastele järelõpe ,toitlustamine, arendavad ja sportlikud  tegevused .

Lapsi ja peresid nõustab psühholoog, sotsiaaltöötajad ja pedagoogid.

Suunamise perekeskusesse annab Mustamäe Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond, telefon 6457500

Mustamäe Päevakeskuse Perekeskus: info telefonil 6620006  Lea , Mari

e-post: perekeskus@mustamaepaevakeskus.ee